قطره گیر برج خنک کننده

قطره گیر برج خنک کننده  قطعه ای است که به هوا اجازه خروج می دهد ولی از پرتاب قطعات آب به بیرون از برج خنک کن جلوگیری می کند.

به قطرات آبی که به همراه جریان هوا از برج خنک کن به بیرون پرتاب می شوند دریفت گفته می شود و کیفیت ترکیب آن مانند آب در گردش سیستم می باشد. دریفت معمولا دارای سختی و املاح است و پس از خروج از کولینگ تاور بروی محیط اطراف تأثیر می گذارد

Posted on