بوشن

قطعه اتصال دهنده دو لوله  . بوشن دو لوله را به هم متصل کند.

بوشن ها از جنس چدن یا آهن چکش خوار و یا برنج هستند.

بوشن ها عموما رزوه راستگرد دارند ولی نوع چپگرد ان هم تولید میشود.

انواع بوشن

بوشن ساده

بوشن روپیچ توپیچ

بوشن‌ تبدیل

بوشن یک سر دنده

بوشن دو سر کوپل تخت

بوشن فولادی

بوشن جوشی

Posted on