بوشن فولادی

بوشن فولادی برای اتصال لوله فشاری و سایر لوله‌ها به همدیگر مورد استفاده قرار بگیرند. استفاده‌ها و کاربردهای متعددی در صنایع مختلف دارند و در دو نوع بوشن جوشی فولادی و بوشن جوشی استیل در دسترس هستند و می‌توانند

Posted on