بوشن‌ دو سر کوپل تخت

بوشن‌دو سر کوپل تخت نوعی  بوشن‌ است که می‌توانند کاربردهای مختلفی داشته باشند. این بوشن ها معمولاً زمانی استفاده می‌شوند که برای تعمیر شکستگی ها و … فضای کمی در دسترس است و یا اینکه نیاز هست که انشعابات جدیدی به سیستم لوله‌کشی اضافه شود

 

 

 

 

Posted on