بوشن تبدیل

بوشن‌ تبدیل نوعی  بوشن‌ است که دارای دو سر متفاوت با قطرهای مختلف هستند. این قطعات می‌توانند لوله‌هایی با قطرهای مختلف را به هم متصل کنند. شاید بتوان گفت بوشن‌های تبدیل از مهم‌ترین قطعات مصرفی در سیستم‌های لوله‌کشی خصوصا در لوله‌کشی است.

Posted on