بالابر

سیستم یا مکانیزمی ساده برای حمل و نقل  و جابجایی بار در راستای عمودی در جهت های بالا و پایین می باشد.

بالابر با کلید فرمان هدایت می‌شود

انواع کلید فرمان

کلید فرمان ثابت

کلید فرمان سیار با سیم

کلید فرمان سیار بی سیم

انواع بالابر

بالابر ساختماتی

بالابر مغازه ای یا بالابر فروشگاه

بالابر صنعتی

بالابر پرتابل

بالابر پشت خودرو

بالابر  یدک کش

 

 

Posted on