بالابر ساختمانی

بالابر مصالح ساختمانی

بالابر که در کارگاهای ساختمانی برای انتقال مصالح مورد استفاده قرار میگیرد.

در این نوع بالابر باکت حمل مصالح به سیمی متصل شده و با شروع کار الکتروموتور می توان عمل جا به جایی بین طبقات را انجام داد.

انواع بالابر ساختمانی به لحاظ ظرفیت

بالابر ساختمانی 250 کیلویی

بالابر ساختمانی 350 کیلویی

بالابر ساختمانی 500 کیلویی

بالابر ساختمانی 750 کیلویی

بالابر ساختمانی 1000 کیلویی

 

اجزاء بالابر ساختمانی

استراکچر و خرپا

الکتروموتور

گیربکس

باکت

قرقره

شاسی

Posted on