پرلاتور

آبفشان

پرلاتور به قطعه مشبکی گفته می شود که به بخش آبریز شیرآلات متصل می شود تا جریان خروجی آب را کنترل نماید.

Posted on