بنگاه املاک

real estate agency

آژانس املاک

بنگاه ی  که در امور معاملات ملکی فعالیت دارد.

Posted on