مشاور املاک

فردی که در امور معاملات ملکی طرفین معامله را راهنملیی نموده و انجام معانله را ممکن میکند و همچنین تشریفات لازم را مهیا میکند

Posted on