شاه نشین

از اصطلاحات معماری،سنتی ایران ، شاه‌نشین اتاقی است با ارتفاع نسبتاً بلند که معمولاً ارتفاع آن دوبرابر دیگر اتاق‌های خانه بود، در قسمت بالای این ارتفاع، سقف نیم‌گنبدی قرار می‌گرفت و چون ارتفاع زیاد بود باعث خنک شدن اتاق می‌شد.

شاه نشین‌ها با تزئینات خاصی نظیر نقاشی، شیر و شکر در زیر گنبد و در زمان قاجار با آیینه‌کاری همراه بود

درست در مقابل شاه‌نشین یک حوض بزرگ ساخته می‌شد.

همچنین تو رفتگی داخل پنج‌دری‌ ، که کمی از سطح زمین بالاتر بوده و معمولاً بزرگ خانه یا مهمان در آن می‌نشست نیز شاه نشین‌گفته میشد.

در خانه‌های مدرن و لوکس امروزی نیز شاه‌نشین جایی است با موقعیت بی نظیر چشم انداز زیبا دارای تراس و بالکن بزرگ ، با مبلمان و وسایل تزئینی است.

Posted on