پیشبر

از اصطلاحات معماری،سنتی ایران ، به کاشی یا آجرهای از پیش تر اشیده شده گفته می شود که نیازی به برش و آماده سازی ندارد .نام دیگر آن مورق (معرق )است .

Posted on