آچار شلاقی

آچار شلاقی / Monkey wrench

آچار قابل تنظیم که برای باز و بسته کردن انواع پیج، مهره، لوله و … بکار می‌رود

Posted on