انبر قفلی

انبر دست قفلی / Locking pliers

انبر قفلی  در لوله کشی برای لوله های باریک وسیله مناسبی می باشد.

انبر قفلی یکی از انواع انبر است که دارای دو فک و دسته است که یک دسته و فک متحرک و دیگری ثابت است. این فک‌ها قابل تنظیم هستند و توسط یک پیچ که در انتهای انبر قفلی است، باز یا بسته می‌شوند. بعد از تنظیم فاصله بین دو فک، می‌توان انبر را روی قطعه مورد نظر قفل کرد و برای باز کردن این قفل هم باید ضامنی را که در قسمت داخلی دسته متحرک قرار دارد، فشار دهیم.

در انبر قفلی آلمانی، ضامن بازکننده قفل به سمت به داخل کشیده می‌شود و در انبر قفلی آمریکایی، این ضامن به بیرون کشیده می‌شود.

Posted on