آچار سرویس

آچار جغجغه ای مخصوص کولر سازی و اسپیلت

این آچار قابلیت استفاده در صنعت برودت شامل کولر و یخچال و کمپرسور و شیر های اینچی را دارد.

این آچار به دلیل استفاده آن در فضا های کوچک به آچار سرویس مشهور است

Posted on