انبر کلاغی

آچار کلاغی / انبر سر کج

انبر کلاغی معمولاً مجهز به دو فک کشویی و قابل تنظیم است که نیمی از این ناودان منحنی و نیمی دیگر صاف است. انبر کلاغی در اندازه های مختلف ساخته می شوند

 

 

Posted on