گیره لولا گیر زنجیری

از انواع  گیره لوله برای ثابت نگهداشتن ، بریدن ، برقو زدن ، حدیده کردن و باز و بسته کردن فیتینگ های متصل به لوله های فولادی ازگیره لوله گیر استفاده می شود.

 

 

 

 

Posted on