انبر چپ راست کن

انبر چپ و راست کن اره نواری

نوعی انبر است .در چوب بری و نجاری برای داشتن برشی دقیق با اره نواری دندانه های اره همگی باید به مقدار مشخصی چپ و راست شوند تا خط برش اره از ضخامت تیغه اره بیشتر شود و چوب لای تیغه اره نواری گیر نکند. برای این کار از  انبر چپ و راست کن اره نواری استفاده میشود.

Posted on