آچار فرانسه

این ابزار  آچاری  با اندازهٔ دهانهٔ متغیر  و تنظیم پذیر است که به مهره‌ها یا پیچ‌های شش گوش یا چهارگوش می‌خورد. این آچار دارای دو فک یکی ثابت و دیگری متحرک می‌باشد که فک متحرک آن با چرخاندن یک پیچ در وسط، به فک ثابت نزدیک و دور شده و در نتیجه قابلیت تطبیق با مهره‌های مختلف را پیدا می‌کند

در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا آچار انگلیسی نامیده می‌شود.

در بعضی کشورها مانند دانمارک یا اسرائیل به آن آچار سوئدی می‌گویند.

در بعضی کشورها مانند ایران، لهستان، مجارستان، اسلوونی و رومانی  آن را آچار فرانسه می‌گویند.

Posted on