سنگ مرمریت خوی قرمز

معدن سنگ مرمریت خوی قرمز در استان آذربایجان غربی شهرستان خوی می‌باشد.

سنگ مرمریت قرمز  خوی دارای تم رنگی قرمز با رگه‌ای کرم‌رنگ است که به دو صورت موج‌دار و بی موج برش داده می‌شود از این سنگ برای دیوار داخلی ساختمان سنگ کف مجتمع‌های اداری دکوراسیون داخلی استفاده می‌شود و از این سنگ در ابعاد اسلب و تایل و طولی فرآوری می‌کنند .

Posted on