روغن قالب بتن

نوعی روغن شیمیایی که برای رها کردن قالب بتن قبل از بتن ریزی به قالب بتن مالیده میشود.

روغن قالب بتن بر مبنای مواد نفتی است و در آن از مواد شیمیایی و روغن های مخصوص استفاده می شود. روغن قالب بتن ، به صورت یک روغن محلول در آب می باشد.

روغن قالب بتن ، در هنگام واکنش با مواد شیمیایی که در بتن موجود است ، بر روی قالب بتن یک لایه نازک ایجاد می کند که این لایه دارای خاصیت دفع آب می باشد. بنابراین می تواند به راحتی قالب را از بتن جدا نماید. علاوه بر این ، این نوع روغن قادر است تا از قالب های چوبی و همچنین فلزی محافظت نماید.

استفاده از روغن نامرغوب یا روغن سوخته به عنوان روغن قالب باعث می شود تا سطح بتن لکه دار شود و این موضوع اصلا مورد دلخواه ما نیست. خصوصا برای بتن هایی که اکسپوز هستند و ظاهر آن ها برای ما اهمیت دارد.

 

به طور کلی از روغن قالب بتن به منظور ممانعت از چسبندگی بتن به قالب و همچنین برای جدا کردن بتن از قالب بتن استقاده می شود. در داخل روغن قالب بتن از امولسیونی استفاده شده است که قادر است تا بر روی قالب بتن یک لایه نازک ایجاد نماید ، این لایه به راحتی قالب را از بتن جدا می نماید.

Posted on