حق غیر مالی

حقوق غيرمالي

همانگونه كه از نامش پيداست، مسائل غيرمالي فرد مانند ابوت (رابطه پدر و فرزندي) و… را دربر مي‌گيرد.

 

Posted on