دهکده المیپک

دهکده المیپک یکی از مناطق غربی شهر تهران است . از سمت شمال به رشته‌کوه البرز ، از جنوب به اتوبان همت ، در منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است.در گذشته جزئی از اراضی منطقه ی کن بوده است

ساخت شهرک المیپک در اوایل سال 1348 و برای برگزاری بازی های آسیایی در شهریور سال 1353در تهران آغاز گردیده.و قرار بود محلی برای اسکان و زندگی و استراحت ورزشکاران باشد علت نام‌گذاری این محله به دهکده المپیک نیز به همین علت بوده است.

اما بعد از اتمام بازی های المپیک ساختمان ها خالی ماند و خالی از سکنه شد. و اعلب در اختیار کارکنان سازمان تربیت‌بدنی قرار گرفت.

Posted on