برقو

بُرقو

ابزاری است برای بزرگ‌تر کردن یا گرد کردن سوراخ‌های ایجادشده با مته مورد استفاده قرار میگیرد.

برقو به ابزاری گفته می‌شود که برای گرد یا بزرگ کردن سوراخ ایجاد شده با مته به کار می‌رود.

چرا که سوراخ‌هایی که مته ایجاد می‌کند صاف و یک دست نیست از این رو باید باید برقو کاری شود.

برقو یکی از ابزارهای لوله کشی نیز می باشد.

چند لبه برنده دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان سوراخ‌های ایجاد شده را صاف و صیقل داد و به اندازه واقعی درآورد.

 

Posted on