لاله کن لوله مسی

ابزاری است برای گشاد کردن سر لوله مسی بصورت یکنواخت و بدون آسیب.

لاله کن لوله مسی با پرچ‌کن لوله مسی در لوله کشی مسی و اتصالات لوله مسی کاربرد دارد.

 

 

Posted on