پرچ کن لوله مسی

ابزاری است برای پرچ کردن سر لوله مسی بصورت یکنواخت و بدون آسیب .

پرچ‌کردن لوله مسی اتصال و اب بندی  کردن لوله را ممکن و بهینه میکند.

پرچ کن لوله مسی با لاله کن لوله مسی در لوله کشی مسی و اتصالات لوله مسی کاربرد دارد.

 

 

Posted on