سنگ مرمریت داتیس

معدن سنگ مرمریت داتیس در استان اصفهان واقع‌شده است.

این سنگ با زمینه کرم و گاها متمایل به‌صورتی که خطوط قهوه‌ای و فسیل به‌صورت نامنظم دارد . این سنگ جذب آب پایینی دارد از این سنگ درکلیه فضاهای داخلی ساختمان ازجمله سنگ پله، سنگ‌فرش واحدهای تجاری و مسکونی می‌توان استفاده کرد.

Posted on