راکفلر سنتر

مرکز راکفلر / Rockefeller Center

مجموعه‌ای از ۱۶ ساختمان تجاری و اداری در میدانی در محله منهتن در شهر نیویورک است.

Posted on