نسب

نَسَب

ارتباط و اتصال فردی به دیگری به واسطه ولادت شرعی.

Posted on