آربیتراژ

Arbitrage

در علم اقتصاد  به معنای بهره گرفتن از تفاوت قیمت کالا ، اوراق سهام ، ارز طلا و… بین دو بازار برای کسب سود است.

به سود حاصل  سود آربیتراژی می‌گویند و به معامله کننده آربیتراژگر

فرض کنید قیمت خودرو صفرکیلومتر در کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان و در بازار ۱۰۵ میلیون تومان است.  با خرید فوری خودرو از کارخانه و فروش آن به خریدار نهایی ۵ میلیون تومان سود آربیتراژی حاصل میگردد.

Posted on