برج های دو قلوی پتروناس

برج های دوقلوی پتروناس

این برج ها در مالزی واقع شده اند هریک دارای 88 طبقه هستند و شرکت ملی نفت مالزی در این ساختمان ها استقرار دارد.

برج دو قلوی پتروناس 1 و 2  توسط یک معمار آمریکایی آرژانتینی به نام سزار پل طراحی شده اند. یک پل آسمانی دو طبقه که ازجمله بزرگترین سازه فلزی جهان محسوب می شود طبقات 41 و 42 این دو ساختمان را به هم متصل می کند.

ساخت برج های دوقلو در سال 1993 آغاز و  در سال 1999 به صورت رسمی افتتاح شد.

این برج دارای 88 طبقه و 451 متر ارتفاع است.

پلی که پتروناس 1 و 2 را به هم متصل می کند از فولاد و شیشه ساخته شده است

 

 

Posted on