برگه استحکام بنا

بعضی از ساختمان‌ها به دلایل مختلفی مانند عدم نظارت مهندس ناظر یا تغییر کاربری و… فاقد گواهی پایان کار هستند.

در چنین مواردی مالک برای هر تغییری در ملک مثل خرید و فروش یا انتقال سند و یا تخریب و نوسازی نیاز به گواهی پایان کار دارد.

شهرداری با توجه به قوانین خود و جهت رفع مسئولیت از سازمانش، از مالک می‌خواهد که یک برگه تاییدیه استحکام و ایستایی بنا را از یک مهندس ناظر تهیه کند که به آن برگه استحکام بنا می‌گویند.

مالک می‌تواند با پرداخت هزینۀ تعرفه به یک مهندس ناظر، برگه تأیید استحکام ساختمان را از او بگیرد.

این برگه تأیید می‌کند که یک ساختمان دارای استحکام کافی بوده و نوع کاربری آن مشخص است. بدون این برگه، مالک نمی‌تواند کارهایی مثل تخریب، بازسازی، نوسازی و یا خرید و فروش ساختمان را انجام دهد.

 

Posted on