معماری پارامتریک

طراحی پارامتریک

در معماری فضا به استفاده از شکل های منحنی و غیر رایج.

طراحی پارامتریک  از فرم آزاد و پیوسته ای استفاده می کند که همزمان با تکرار طرح ، تغییر فرم نیز دارد. بنابراین در معماری هر جا نیاز به شکستن قوانین معماری و پیش فرض آن باشد و طراحان بخواهند پای خود را فراتر از محدودیت ها بگذارند، از معماری پارامتریک استفاده خواهند کرد.

آثار مطرح معماری پارامتریک

مرکز ملی آبزیان در پکن ، غرفه برنهام شیکاگو ،  برج کانتون گوانژو ، ساختمان  Museo Soumaya Nuevo Polanco مکزیک و سالن کنسرت والت دیزنی (معروف ترین و اولین اثر معماری پارامتریک )

 

Posted on