توقیف اموال

توقیف در لغت به معنای بازداشت کردن و از حرکت بازداشتن و اموال نیز، جمع مال بوده و در لغت به معنی دارایی است.

به لحاظ حقوقی توقیف اموال به زمانی اطلاق می شود که حکمی به ضرر محکوم‌‌ علیه صادر و بازداشت دارایی‌های او به حکم قانون صورت گیرد.

انواع توقیف اموال

توقیف اموال تأمینی

توقیف اموال اجرایی

Posted on