اقامتگاه بوم گردی

اقامتگاه بومگردی

اقامتگاهی برای مسافران ، گردشگران و طبیعت گردان  اعلب در یک محیط طبیعی یا در میان روستا است. به‌طورکلی  اقامتگاه‌های بومگردی‌ کوچک و تعداد واحدهای آن‌ کم است. اقامتگاه های بوم گردی توسط اهالی محلی اداره می‌شوند.

در اقامتگاه های بومگردی ، غذاهای محلی با روش های بومی و سنت سرو می‌شود و اماکن دیدنی و منطقه توسط اهالی و مورد بازدید قرار میگیرد.

Posted on