تیربلکس

واحد تیریبلکس

یک واحد ساختمانی اعم از آپارتمان و ویلا  است که در سه طبقه می باشد.که با راه پله و آسانسور  درون واحد بهم مرتبط میشود

 

 

Posted on