شیر احتراق آهسته

شیراحتراق آهسته ابگرمکن دیواری

آبگرمکن دیواری با فشار آب ، یعنی با باز شدن شیر آب روشن می‌شود.

وقتی که شیر آب باز می‌شود آب پشت دیافراگم جمع میشود.

شیر احتراق آهسته  آب پشت دیافراگم (قسمت کیت قاب برنجی) را به آرامی خارج می‌کند تا آبگرمکن انفجاری روشن نشود. در واقع شیر احتراق آهسته وظیفه روشن و خاموش کردن شعله اصلی بصورت نرم و یکنواخت را برعهده دارد.

Posted on