نیم دوبلکس

در واحد های نیم دوبلوس فضاها مختلف اسپزخانه ، اتاق خواب ، پذیرایی و… دارای اختلاف سطح در حد سه یا چهار پله می باشد.

Posted on