سنگ مرمریت چهرک

 

معدن سنگ مرمریت چهرک در استان فارس شهرستان بوانات واقع‌شده است.

سنگ مرمریت چهرک دارای تم رنگی زیتونی و گلبهی استخراج می‌شود که سورت‌های مختلفی دارد . این سنگ ساب‌پذیری خوبی دارد سنگ مرمریت چهرک مناسب برای دیوارهای داخلی ،سنگ‌فرش داخلی ساختمان می‌باشد

Posted on