دال دو طرفه

دال دو طرفه، سقفی است كه بار خود را به تمامی تیرها پیرامونی منتقل می‌کند.یعنی دال در چهار طرف برروی تیرهایی تکیه داشته باشد.

نسبت طول به عرض این دال كمتر از دو است و در حین انتقال بارها به تیرها از هر دو جهت خم می‌شود. دال دو طرفه هنگامی که باری بر آن وارد می‌شود و تحت فشار قرار می‌گیرد، شبیه بشقاب می‌شود. گوشه‌های دال دو طرفه اگر به صورت یکپارچه با تکیه‌گاه‌ها حمایت شود، فرو نمی‌ریزند.

Posted on