تالار

سالن بزرگ با سقف بلند.

تالار یا کربال یا تروال به معنای ساختمان بزرگ است. در معماری سنتی ایران ، عموماً فضایی بود با تزئینات بسیار زیبا و پرکار در خانه های  سنتی.

تالار با گچ‌بری ، آینه‌کاری، نقاشی روی گچ، مقرنس و با نقاشی روی چوب تزئین می‌شد.

 

 

 

 

Posted on