بلوک زن دستی

دستگاه بلوک زن دستی / بلوک زن تکی

در این نوع بلوک زن تراکم قالب به وسیله سمبه با حرکت اهرم توسط نیروی مکانیکی صورت می گیرد.

و به صورت دو قالبه با ابعاد 20*40 و سه قالبه 15*40 با سرعت ساخت 100 تا 200 بلوک در  8 ساعت کار.

از بلوک زن دستی جهت ساخت بلوک در پروژه های که دسترسی به برق مقدور نیست و یا پروژه های کوچک به منظور دیوار چینی و به صورت مصرف شخصی می توان استفاده نمود.

 

انواع بلوک زن دستی

بلوک زن دستی تک قالبه

بلوک زن دستی دو قالبه

 

کاربرد بلوک زن دستی

از جمله کاربرد بلوک زن دستی می توان به ساخت بلوک مورد نیاز جهت دیوار چینی در پروژه های کوچک و مصرف شخصی اشاره نمود

مراحل ساخت بلوک با بلوک زن دستی

ابتدا ملات سیمانی مورد تایید ، جهت ساخت بلوک را آماده نموده ، سطح قالب بلوک زن  چرب نموده. ملات را به داخل قالب ریخته و اهرم سمبه را با دست به سمت پایین می کشیم. با حرکت سمبه و به کمک فنر دستگاه بلوک زن دستی بلوک ساخته شده از قسمت پایین دستگاه خارج می گردد.

Posted on