بلوک زن دستی تک قالب

بلوک زن دستی تک قالبه

دستگاه بلوک زنی دستی تک قالبه به همراه یک عدد قالب جهت تولید بلوک دیواری و سقفی مورد استفاده قرار می گیرد که قابلیت تولید بلوک تا 100 عدد در 8 ساعت را دارد.

 

Posted on