بلوک زن دستی دو قالب

بلوک زن دستی دو قالبه

دستگاه بلوک زنی دستی دو قالبه یا دوتایی دارای 2 عدد قالب جهت تولید بلوک سقفی و دیواری به روش مکانیکی می باشد که قابلیت تولید بلوک از 100 تا 200 عدد را در یک شیفت کاری 8 ساعته دارد.

Posted on