شیر موتوری

شیرموتوری پکیج یا شیر برقی پکیج با نیروی برق کار می کند و وظیفه کنترل کردن میزان جریان آب در پکیج های دیواری را بر عهده دارد.

این شیر  گذر سیال ها را در سیستم کنترل می کند. که پکیج های تک مبدل ، شیر برقی یا شیر موتوری ندارند

 

Posted on