شیر بالانسینگ

شیر بالانس نوعی شیر  در سیستم های سیرکوله و تاسیسات می‌باشد که فشار سیال را در همه جای سیستم تنظیم و برابر میکند.

توزیع متناسب دبی برای هر مصرف کننده‌ را بالانسینگ می‌گویند.

در صورت بالانس نبودن سیستم، مصرف‌کننده‌ای که به پمپ نزدیک‌تر است دبی بیشتری را دریافت می‌کند و هرچه از پمپ دورتر می‌شویم مقدار دبی کاهش پیدا می‌کند. این مشکل در تعداد زیادی از ساختمان‌هایی که از موتورخانه مرکزی استفاده می‌کنند مشاهده می‌شود. به این شکل که رادیاتورهای طبقه آخر که دورترین فاصله را از پمپ موتورخانه دارند دبی کافی را دریافت نمی‌کنند و در نتیجه

رادیاتور یا سرد است و یا به اندازه کافی گرم نمی‌شود.

Posted on