بلوک زن اتوماتیک

دستگاه بلوک زن ثابت

تمامی مراحل ساخت بلوک در دستگاه بلوک زن اتوماتیک به صورت ثابت و اتوماتیک انجام می گیرد. و اپراتور  هیچ دخالتی در تولید بلوک ندارد و فقط روی کار دستگاه نظارت دارد.

بلوک ها پس از ساخت بر روی پالت های چوبی در زیر دستگاه قرار گرفته و برای خشک شدن به محل مناسبی منتقل می گردد.

دستگاه بلوک زن اتوماتیک امکان نصب سیلو نیز دارد و در ظرفیت های مختلف ساخته می شود.

دستگاه بلوک زن اتوماتیک امکان تولید حداکثر 14000 عدد بلوک در 8 ساعت را داشته و مناسب تولید بلوک در تیراژ بالا می باشد.

انواع بلوک زن اتوماتیک

دستگاه بلوک زن اتوماتیک 6 قالبه

دستگاه بلوک زن اتوماتیک 8 قالبه

دستگاه بلوک زن اتوماتیک 11 قالبه

دستگاه بلوک زن اتوماتیک سیلودار 12 قالبه

دستگاه بلوک زن اتوماتیک سیلودار 16 قالبه

دستگاه بلوک زن اتوماتیک سیلودار 22 قالبه

کاربرد دستگاه بلوک زن اتوماتیک

کارگاه های تولید بلوک های سقفی و دیواری

ساخت بلوک های تزئینی لبه ها

Posted on