الکترود جوشکاری فلزی

الکترود فلزی جوشکاری مفتولی فلزیست که در جوشکاری ذوبی فلزات استفاده میشود. و به وسیله آن می توان عملیات جوشکاری فلزات را انجام داد.
به منظور جوشکاری دو قطعه فلز به هم ، عمدتا الکترودهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که دارای جنس یکسانی با فلز مبنا باشند.
الکترود جوشکاری توسط آمپر بالا و یا حرارت ، ذوب شده و قطعات مورد نظر را به یکدیگر متصل می کند.الکترود اغلب بصورت قطعات  و برخی بصورت الکترود پیوسته تولید و عرضه میشود.

 

انواع الکترود جوشکاری به لحاظ پر کنندگی

الکترود مصرفی

الکترود مصرف نشدنی

 

انواع الکترود جوشکاری از نظر پوشش

الکترود با پوشش قلیایی

الکترود با پوشش رتیلی

الکترود رتیلی با پودر آهن

الکترود سلولزی

 

انواع الکترود از نظر ضخامت پوشش

الکترود با پوشش نازک

با پوشش متوسط

با پوشش ضخیم

با پوشش خیلی ضخیم

 

انواع الکترود از نظر ساخت

الکترود انجماد سریع

الکترود انجماد پرشده

الکترود چسبان سریع

الکترود کم هیدروژن

 

انواع الکترود جوشکاری از نظر جنس مفتول

الکترود جوشکاری غیر آهن
الکترود جوشکاری چدن
الکترود جوشکاری فولاد آلیاژی
الکترود جوشکاری آهن

فروش الکترود بصورت وزنی است. و قیمت الکترود متاثر از نوع الکترود ،  برند الکترود و کیفیت آن است

الکترود میکا، ، الکترود آما ، الکترود یزد ، الکترود چیتا از برند الکترود ایرانی است.

Posted on