الکترود جوشکاری اسیدی

الکترود جوشکاری با پوشش اسیدی

از انواع الکترود روکش دار است  که دارای پوشش ضخیمی است. در ساخت این نوع از الکترود از موادی مانند اکسید‌ها، کربنات منگنز، آهن و همچنین مقادیری سیلیسیم استفاده می شود و به خاطر این ترکیبات سرباره حاصل از جوش از خواص اسیدی برخوردار است.

پوشش ضخیم که در این نوع از الکترود جوشکاری وجود دارد باعث می شود تا در حین فرایند جوشکاری حجم سرباره یا گل جوش بیشتری به وجود بیاید. در زمان جوشکاری با الکترود اسیدی ظاهر جوش بسیار مناسب است و سرباره ای هم که در حین جوشکاری به وجود آمده به راحتی جدا می شود.

یکی از موارد در زمان جوشکاری با این نوع الکترود این است که عمق نفوذ جوش کم است و نمی توان عمق نفوذ زیادی را به وجود آورد. الکترود جوشکاری با پوشش اسیدی دارای مدل های مختلفی است که یکی از معروف ترین مدل های آن الکترود E7017 است.

 

 

Posted on