الکترود جوشکاری رتیلی

الکترود جوشکاری رتیلی

ماده اصلی پوشش الکترودهای روتیلی اکسید تیتانیوم (TiO2) است که به روتیل یا تیتانیا معروف است.
وجود روتیل در ترکیب روکش الکترود باعث می شود قوس راحت ایجاد و شکل گرفته و پایداری مناسبی داشته باشد. کار کردن با الکترودهای روتیلی نسبتاً راحت و لذا کاربری آن در صنایع مختلف زیاد است. سرباره حاصل از این الکترودها دارای واکنش های اسیدی است. این الکترودها امکان جوشکاری با هر دو جریان AC و DC و تمام وضعیت ها را فراهم می آورد.
با الکترود روتیلی جوشکاری در تمام حالات امکان پذیر است و این الکترود کاربرد گسترده ای در صنعت جوشکاری دارد. قوس الکترود روتیلی به راحتی شکل گرفته و پایداری آن بالا است. همچنین این الکترود در جوشکاری قطعات، توانایی پل زنی در اتصالات را دارد.

الکترود جوشکاری رتیلی به دلیل تولید سرباره غلیظ، در جوشکاری برای قسمتهایی که در کنج و گوشه قرار گرفته اند و همچنین قسمتهای افقی و سر بالا مناسب است.
این نوع الکترودها با قوس سبک و ملایم تا متوسط می سوزد و عمق نفوذ آن زیاد نیست و برای جوشکاری ورق های نازک مناسب هستند.
ظاهر جوش حاصل از این نوع الکترود صاف و کمی موج دار و سطح جوش تخت تا کمی محدب است.

به دلیل داشتن مقادیر بالایی از سدیم و پتاسیم در پوشش الکترود روتیلی است که آرامتر شدن قوس به همراه کاهش نفوذ را به دنبال دارد، به شکلی که نفوذ آن متوسط است. گرده حاصل از جوش منظم و ظریف بوده و سرباره به راحتی از جوش جدا می شود.

الکترود E7014 ، الکترود E7024 ، الکترود  E6013 از انواع الکترود جوشکاری رتیلی در استاندارد AWS است .

پوشش های الکترود روتیلی در استاندارد  AWS، عدد اولشان از سمت راست، 2، 3 یا 4 است. در واقع این اعداد مشخصه الکترودهای روتیلی است. الکترودی که عدد اولش از سمت راست 2 باشد، با جریان مستقیم DC بکار می رود. بقیه الکترودها هم با جریان های مستقیم و متناوب قابل استفاده است.

الکترود رتیلی با پودر آهن نوعی از الکترود های رتیلی است.

Posted on